MŁAWA. DUŻE ZNISZCZENIA SPOWODOWANE WCZORAJSZĄ NAWAŁNICĄ

MŁAWA. DUŻE ZNISZCZENIA SPOWODOWANE WCZORAJSZĄ NAWAŁNICĄ

 1. W związku z silnymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem w dniu 09.07 -10.07 do KP PSP w Mławie wpłynęło 67 zgłoszeń, w tym:
  – zlane ulice 9
  – zalane piwnice w budynkach 15
  – połamane drzewa lub konary na drogach 36
  – uszkodzone przez drzewa linie energetyczne 6
  – zerwany dach na budynku gospodarczym pustost 1

Źródło PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: