MŁAWA! DWIE OSOBY ZATRZYMANE Z NARKOTYKAMI

MŁAWA! DWIE OSOBY ZATRZYMANE Z NARKOTYKAMI

W piątek (26.06.2020), około godz. 19.00, w centrum Mławy, policjanci zauważyli podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Okazało się, że 51-letni mławianin ma przy sobie 4 porcje handlowe narkotyków. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających.

Tego samego wieczoru, do policyjnego aresztu trafił także 21-letni mławianin, który posiadał porcję narkotyków. Został zatrzymany w pobliżu zalewu Ruda.  Czynności prowadzi KPP w Mławie.

 

Źródło/KPP w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: