Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mława. Harmonogram odbioru odpadów 2022r.

Od 1 stycznia 2022 roku odpady komunalne będą odbierane na podstawie nowych harmonogramów. Na dotychczasowym poziomie pozostaje częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji.

Zastosowano nowy podział miasta na rejony, będzie mniej rejonów, a dla  nieruchomości na niektórych ulicach zmieni się dzień tygodnia, w którym będą odbierane odpady. Harmonogram dla budynków jednorodzinnych zawiera także wskazanie terminu zbiórki drzewek świątecznych. Dla budynków wielolokalowych zmianie ulegają dni tygodnia wyznaczone na odbiór, przy czym odbiór wszystkich wysegregowanych frakcji odpadów, poza zmieszanymi będzie się odbywał tego samego dnia. Dla budynków wielolokalowych także wyznaczono odrębny termin na zbiórkę drzewek świątecznych. Drzewka świąteczne w terminach ich zbiórek można wystawić przed posesję lub w miejscu zbierania odpadów komunalnych w całości, bez rozdrabniania.  Poza terminami zbiórki konieczne będzie rozdrobnienie drzewka i umieszczenie go w worku/pojemniku na bioodpady, a to nie zawsze jest proste.

W marcu wyznaczono terminy zbiórek mobilnych bezpośrednio z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Terminy zbiórek mobilnych można sprawdzić klikając w link: https://bip.mlawa.pl/artykul/harmonogramy-odbioru-odpadow-wielkogabarytowych-i-polrocze-2022-r 

 

źródło/UM Mława

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: