MŁAWA. JUŻ MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOBRY START [video]

MŁAWA. JUŻ MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOBRY START [video]

Mieszkańcy Mławy mogą się ubiegać o wsparcie „Dobry start”. 300 złotych – tyle wynosi świadczenie dla każdego ucznia. Zgodnie z programem rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: