MŁAWA. KIEDY PÓJDZIEMY DO KINA?

MŁAWA. KIEDY PÓJDZIEMY DO KINA?

Od 18 maja nastąpiło poluzowanie obostrzeń również w świecie kultury.Według nowych wytycznych wznowienie działalności może nastąpić na planach filmowych, zajęć na uczelniach artystycznych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury, prób i ćwiczeń oraz kin (ale plenerowych i samochodowych).

Co z kinem w Mławie? Czy mieszkańcy mają szanse na kino plenerowe, lub samochodowe i kiedy będziemy mogli normalnie pójść do kina na film?

– Jeśli chodzi o wznowienie działalności naszego kina, to póki co nie ma takiej możliwości. Najważniejsze dla nas jet zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W IV etapie odmrażania gospodarki jest zgoda na ewentualne uruchomienie kina samochodowego i plenerowego, z zachowaniem wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa, ale w naszym mieście takiego nie planujemy. Wszystkie zajęcia, które odbywały się stacjonarnie w tej chwili odbywają się również, ale online. Zapraszam i zachęcam do obserwowania naszej strony internetowej.  W tej chwili nie mogę powiedzieć kiedy nastąpi ponowne otwarcie instytucji, ale mam głęboką nadzieję, że niebawem wszystko wróci do normalności-mówi Edyta Suszek, dyrektor MDK Mława.

 

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: