Mława. Kolejki jak nigdy

Mława. Kolejki jak nigdy

Ogromne kolejki przed sklepami ustawiają się od samego rana. Można się zastanowić czy obostrzenia pomagają w nie gromadzeniu się ludzi i zachowaniu odpowiedniej odległości między nimi. W Mławskich sklepach chyba jeszcze nigdy nie było takich kolejek jak teraz. Z uwagi na pandemię koronawirusa sklepy na terenie całego kraju działają inny sposób niż dotychczas. W sklepie jednocześnie może przybywać ograniczona ilość klientów. Kolejna osoba z kolejki może wejść do sklepu dopiero wówczas, gdy poprzednia go opuści. Spowodowało to, że te same kolejki które były w sklepie, są przed sklepem. Różnica jest taka, że nikt nie ma nad tym kontroli, co się dzieje przed sklepem. W sklepie mamy wydzielone pasami miejsca, gdzie można stać w kolejce do kasy. Ci sami klienci, którzy mogliby robić w pewnej odległości zakupy będąc w sklepie, stoją tłumie pod sklepem.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: