Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mława. Kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej

Burmistrz Sławomir Kowalewski podpisał umowę na budowę kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława. W tym roku będziemy kończyć realizacje rozpoczęte w 2021 roku i rozpoczniemy trzy nowe zadania.

Kontynuowane prace obejmują rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Wólka. W ramach tego zadania do kolektorów podłączone zostaną domy przy ulicach: Moniuszki, Batorego (część), Dworcowa, Łączna, Niecała (część), Ciasna, Gdyńska, Żuromińska, LOK, Tęczowa, Niska, Ceglana. Łączna długość planowanej sieci to 6,9 km.

Drugie zadanie (związane z budową nowych sieci) obejmie inwestycję w ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz na odcinku Alei Świętego Wojciecha –  ok. 597 m, a trzecie – w ulicy Stefana „Grota” Roweckiego – ok. 305 m.

Burmistrz Sławomir Kowalewski przy kontrasygnacie skarbnik Justyny Aptewicz podpisał umowę z wykonawcą – spółką Krusz-bet plus. Zadania mają być zrealizowane do końca stycznia 2023 roku. Koszt ich realizacji wyniesie 12 468 191,60 zł.

Przypomnijmy: miasto jest w trakcie realizacji wieloletniego projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” o wartości 38 173 660,14 zł. Kwota dofinansowania, jakie Burmistrz Miasta Mława pozyskał z funduszy Unii Europejskiej to 19 892 415,30 zł. Wkład własny miasta wynosi 18 281 244,84 zł (dane za styczeń 2022 r.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda gmina musi dążyć do tego, aby skanalizować jak najwięcej budynków na swoim terenie, minimum 98 procent nieruchomości. To warunek konieczny, którego niespełnienie wiąże się z karami finansowymi. Mając tego świadomość samorząd Mławy od 2014 roku bardzo intensywnie buduje kolektory sanitarne w mieście. Od 2014 roku do połowy 2023 roku planowane jest wybudowanie około 75 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej.

 

źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: