Mława. Kolizja na Sienkiewicza

29.06.2020 r. o godzinie 11:37 Mława, ul. Sienkiewicza. Kolizja 2 samochodów osobowych Fiat i Ford. Ogółem podróżował 3 osoby, które na tą chwilę nie wymagają opieki medycznej. W działaniach biorą udział 2 zastępy PSP MŁAWA.

Źródło:PSPMŁawa

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: