Mława. Koncert w kościele pw. Świętej Trójcy

Mława. Koncert w kościele pw. Świętej Trójcy

Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej zaprasza wszystkich melomanów na koncert wokalno-muzyczny z okazji 300. rocznicy śmierci ks. Wawrzyńca Stanisława Benika. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w niedzielę 21 czerwca 2020 r. o godz. 18:00 w kościele pw. Świętej Trójcy w Mławie.

Wystąpią Anna Koźlakiewicz (sopran) i Paweł Górczyński (organy). W programie utwory J. S. Bacha, G. F. Haendla, F. Mendelssohna, St. Moniuszki i G. Verdiego.

Źródło / UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: