MŁAWA. KONTRABANDA WARTA 20 TYS.

MŁAWA. KONTRABANDA WARTA 20 TYS.

Do zdarzenia doszło wczoraj, po godz. 17. Policjanci, w zatrzymanym do kontroli peugeocie, znaleźli ponad 20 tysięcy sztuk pojedynczych papierosów jednej ze znanych marek. Kontrabandę posiadał 41-letni mławianin. Zatrzymanemu grozi wysoka kara grzywny.  Postępowanie prowadzi KPP w Mławie.

 

Źródło/KPP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: