Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA. KRÓTKA LEKCJA HISTORII

Kto wie, ile działów i jakich ma do zaprezentowania Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie? Prawda, że chwilę trzeba się zastanowić…? Kultura to ważny dział naszego życia jednak często omijany szerokim łukiem. Może warto zobaczyć eksponaty i poznać związane z nimi historie? Muzeum prezentuje działy: archeologii, historii, edukacji, sztuki i przyrody. Jest i sala papieska, a w niej gromadzone są i przechowywane, a także eksponowane pamiątki po papieżu Janie Pawle II. Zachęcamy do odwiedzin.

https://youtu.be/GXNw16h9DDQ

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: