Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA. MEN ZNACZNIE OBNIŻYŁ SUBWENCJĘ NA OŚWIATĘ

Minister Edukacji Narodowej przekazał informację o obniżeniu kwoty subwencji oświatowej w stosunku do planów z października 2020 r. Koszty miasta na oświatę wzrastają w tym roku dokładnie o 103 120 zł.

Jeszcze w styczniu planowana subwencja na wszystkich uczniów szkół podstawowych w Mławie wynosiła 25 104 131 zł. Na podstawie przesłanych przez Ministra Edukacji Narodowej informacji tworzony był budżet mławskiej oświaty i całego miasta. Na tej podstawie służby finansowe wyliczyły, że średnio do kształcenia każdego ucznia w publicznych podstawówkach miasto w tym roku dopłaci 5 492,55 zł. Obecnie w naszych szkołach uczy się 2811 dzieci, co oznacza, że rocznie miasto przeznacza ponad 15 400 000 zł z budżetu na kształcenie uczniów z klas I-VIII.

Jednakże ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej uległa zmianie i Miasto Mława otrzyma o 103 120 zł mniej środków w stosunku do kwoty planowanej na początku roku.

Szkoły to jeden z elementów kształcenia dzieci na ścieżce edukacyjnej. Placówki szkolne poprzedzają żłobki i przedszkola, które wymagają jeszcze większych nakładów finansowych ze strony miasta.

Miasto Mława prowadzi Miejski Żłobek, którego roczne utrzymanie wyniosło w 2020 r. 365 019,44 zł. Otrzymana dotacja z programu Maluch + wyniosła 44 550 zł. Koszt miasta wynikający z utrzymania jednego dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto wynosi 12 167,31 zł rocznie, a otrzymana dotacja na ten cel – 1 485 zł na dziecko rocznie.

Natomiast utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu kosztuje 9 474,05 zł rocznie, dotacja zaś – 1 471 zł na przedszkolaka. W związku z tym koszt miasta wynikający z utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynosi 8 003,05.

Źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: