MŁAWA. NA UL. DWORCOWEJ WYPADEK SAMOCHODOWY

MŁAWA. NA UL. DWORCOWEJ WYPADEK SAMOCHODOWY

W dniu dzisiejszym 06.006.2020 r. w Mławie na ul. Dworcowej samochód osobowy uderzył w drzewo. Prawdopodobnie podróżował tylko kierowca, który w wyniku zdarzenia został zakleszczony w pojeździe. Na miejscu działają dwa zastępy PSP Mława oraz Policja i zespół ratownictwa medycznego. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przy użyciu hydraulicznych narzędzi ratownictwa drogowego uwolnili poszkodowanego z pojazdu, a następnie przekazali ZRM. Poszkodowany został zabrany do szpitala. Zniszczeniu uległ samochód osobowy Opel Vectra oraz przydrożna latarnia ledowa.
Źródło/PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: