MŁAWA. NA ULICY ANNY DOBRSKIEJ ŁOŚ Z NOGĄ UWIĘZIONĄ W PŁOCIE

MŁAWA. NA ULICY ANNY DOBRSKIEJ ŁOŚ Z NOGĄ UWIĘZIONĄ W PŁOCIE

Dnia 03.08.2020 roku w godzinach nocnych w Mławie na ulicy Anny Dobrskiej 29 doszło do niecodziennego i zarazem niebezpiecznego zdarzenia. KDR przekazał, że łoś ma uwięzioną nogę w płocie. Policja poinformowała lekarza weterynarii. Do akcji zadysponowano jeden zastęp PSP Mława.

Zgłaszający stwierdził, że przed jego samochodem uciekał łoś, który w pewnym momencie skręcił z drogi i chcąc przeskoczyć przez ogrodzenie prywatnej posesji zaklinował nogę w przęsłach ogrodzenia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym stwierdził, że uwięzione zwierze ma złamaną nogę i nie pozwala zbliżyć się do siebie. Zapadła decyzja o wsparciu działań przez lekarza weterynarii, który mógłby uśpić zwierze. W trakcie oczekiwaniem na wet. kontaktowano się z myśliwymi. Tu jednak przepisy nie pozwalają na oddanie strzału w terenie zabudowanym. Po przybyciu wet. stwierdził zgon zwierzęcia. Wówczas przystąpiono do uwolnienia nogi łosia z ogrodzenia. Watro dodać, że samo uwolnienie nogi zwierzęcia mogło doprowadzić do stanu w którym łoś mimo obrażeń uciekałby dalej czyniąc dalsze szkody sobie i otoczeniu. Działania trwały 1:57 minut.

Źródło: PSP Mława

Foto: Bernd Hildebrandt z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: