Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mława – NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ

Kto ma bogatszą wyobraźnie od dziecka? Rękodzieło autorstwa najmłodszych zachwyca najbardziej. Warsztaty ceramiczne dały małym mławianinom okazje do wykazania się. Kubki, słoiki, miski… wszystko co do kuchni przydatne. Inspiracją dla młodocianej twórczości stały się zajęcia w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.

https://youtu.be/0m1-fbXqo-g

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: