Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mława.UWAGA!!! Od poniedziałku otwarte żłobki i przedszkola

Większość przedszkoli oraz miejski żłobek, ponownie otworzą się dla dzieci od poniedziałku 18 maja br. Wyjątek stanowi oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi.

Przedszkolaki z “Szóstki” wrócą do swoich grup tydzień później, 25 maja. Decyzję w tej sprawie podjął dyrektor placówki. Spośród pięćdziesięciorga dzieci uczęszczających do klas zerowych w tej placówce, chęć powrotu do opieki w murach szkoły zadeklarowali rodzice dwojga dzieci.

Ogółem spośród rodziców 1087 przedszkolaków, które od początku roku szkolnego są zapisane do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach prowadzonych przez Miasto Mława, wolę skorzystania z opieki nad dzieckiem zgłosiło 51 osób. Najwięcej chętnych jest w Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 2 przy ul. Przyrynek. Tam zostaną otwarte cztery oddziały, do których będzie uczęszczało dwadzieścioro dzieci. Dwa oddziały zostaną uruchomione w Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 3 – dla piętnaściorga dzieci. W pozostałych placówkach dyrektorzy otworzą po jednym oddziale. Od poniedziałku 18 maja pracę wznowi także żłobek, do którego będzie uczęszczało dwanaścioro maluchów.

Wszystkie placówki przygotowują się do przyjęcia dzieci, tak by spełnić wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego. Służby ratusza szacują, że zabezpieczanie placówek, dzieci i personelu będzie kosztowało samorząd Mławy około 30 000,00 zł miesięcznie.

źródło: UMM, Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowa UMM

fot. pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: