MŁAWA. ODCZYT WODY CO 15 MINUT? [VIDEO]

MŁAWA. ODCZYT WODY CO 15 MINUT? [VIDEO]

System zdalnego odczytu wodomierza już prawie w Mławie. To nowoczesna technika, która pozwoli lepiej organizować i oszczędzać zużycie wody. Pozwoli na uzyskiwanie odczytu z wodomierza nawet co 15 min. Czy będzie to wygoda i finalnie również oszczędność?

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: