MŁAWA. PIĘKNA NASZA OKOLICA :)

MŁAWA. PIĘKNA NASZA OKOLICA :)

Bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, ile ładnych miejsc jest na obrzeżach Mławy. Nie trzeba daleko jeździć aby poobcować z naturą i pospacerować w pięknych okolicznościach przyrody. Pogoda sprzyja, a więc zachęcamy do spacerów.

foto/Monika Siemianowska

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: