Mława. Pierwsze Komunie Święte przeniesione na październik

Mława. Pierwsze Komunie Święte przeniesione na październik

W ubiegłym roku o tej porze już trwały przygotowania do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. W związku z panująca pandemią terminy Pierwszych Komunii Świętych jak i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego zostały przełożone na inny termin.

Po wakacjach, w małych grupach lub indywidualnie i niekoniecznie w niedzielę – to propozycje diecezji dotyczące przystąpienia dzieci do pierwszej komunii w związku z pandemią koronawirusa. Planowo uroczystości miały się odbyć w kwietniu, maju i czerwcu.

Jak podkreśla ks. proboszcz Roman Tomaszewski z parafii pod wezwaniem św. Jana Kantego w Mławie – bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Decyzja o przeniesieniu Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, została podjęta w porozumieniu z Biskupem Płockim – Piotrem Liberą, po konsultacjach z kapłanami oraz katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii. Decyzja ta została podyktowana dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych, a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości. Po konsultacji z rodzicami postanowiliśmy, że najbardziej dogodnym terminem będzie początek października. Dzieci przystępujące do sakramentów świętych muszą mieć czas aby odpowiednio przygotować się na duchową oraz liturgiczną formację przy parafii dla dzieci i ich rodzin. Nie mogę jednak zagwarantować, ze ten termin nie ulegnie zmianie – mówi ks. proboszcz  Roman Tomaszewski.

 

 

You May Also Like

2 thoughts on “Mława. Pierwsze Komunie Święte przeniesione na październik

  1. Ja jestem za zorganizowaniem tej uroczystości w tygoniu. Skończy się głupota z organizowaniem wesel przy okazji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: