Mława. Pierwsze Komunie Święte przeniesione na październik

Mława. Pierwsze Komunie Święte przeniesione na październik

W ubiegłym roku o tej porze już trwały przygotowania do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. W związku z panująca pandemią terminy Pierwszych Komunii Świętych jak i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego zostały przełożone na inny termin.

Po wakacjach, w małych grupach lub indywidualnie i niekoniecznie w niedzielę – to propozycje diecezji dotyczące przystąpienia dzieci do pierwszej komunii w związku z pandemią koronawirusa. Planowo uroczystości miały się odbyć w kwietniu, maju i czerwcu.

Jak podkreśla ks. proboszcz Roman Tomaszewski z parafii pod wezwaniem św. Jana Kantego w Mławie – bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Decyzja o przeniesieniu Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, została podjęta w porozumieniu z Biskupem Płockim – Piotrem Liberą, po konsultacjach z kapłanami oraz katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii. Decyzja ta została podyktowana dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych, a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości. Po konsultacji z rodzicami postanowiliśmy, że najbardziej dogodnym terminem będzie początek października. Dzieci przystępujące do sakramentów świętych muszą mieć czas aby odpowiednio przygotować się na duchową oraz liturgiczną formację przy parafii dla dzieci i ich rodzin. Nie mogę jednak zagwarantować, ze ten termin nie ulegnie zmianie – mówi ks. proboszcz  Roman Tomaszewski.

 

 

You May Also Like

One thought on “Mława. Pierwsze Komunie Święte przeniesione na październik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: