MŁAWA. MAMY ODNOWIONY PLAC ZABAW!

MŁAWA. MAMY ODNOWIONY PLAC ZABAW!

Od 9 czerwca, dzieci mogą podczas spaceru w  parku miejskim skorzystać z placu zabaw. Jak informuje Urząd Miasta, plac przy wejściu od strony ul. Żeromskiego  został odnowiony. Zostały zakupione i dostarczone nowe elementy: siedzisko z łańcuchami huśtawki, ścianka z oknem domku piaskownicy, ścianka z oknem labiryntu, pełna ścianka (szara) labiryntu, sprężyna do bujaka „Łoś” i bujak „Nosorożec”. Łączny koszt zakupu i dostawy wyniósł 9 698,55 zł brutto. Zamówienie zrealizowała firma Cityconcept Sp. z o.o. z Latchorzewa.

Dodatkowo renowacji placu dokonał mławski Zakład Usług Agrotechniczno-Sanitarnych „AGROSAN” Sp. z o.o. Zakres prac obejmował wymianę dachów domku w piaskownicy i zestawu wielofunkcyjnego na nowe z desek, oczyszczanie przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej, mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń, naniesienie preparatu glonobójczego oraz mycie pod wysokim czyszczeniem. Koszt renowacji wyniósł 8 573,10 zł brutto.

Ponadto w ramach umowy na pielęgnację i konserwację zieleni miejskiej w Mławie, w tym nadzór i konserwację placu zabaw, zostały pomalowane elementy drewniane i metalowe piaskownicy, labiryntu, małej zjeżdżalni, huśtawek i bujaków. Prace wykonał zakład „AGROSAN” Sp. z o.o.

Korzystając z placów zabaw, w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych pamiętaj:

  • Na plac zabaw wybierz się z osobami, z którymi przebywasz na co dzień.
  • Wybieraj czas na zabawę, kiedy odwiedzających jest najmniej.
  • Pamiętaj o bezpiecznej odległości od innych przebywających na placu zabaw.
  • Pamiętaj o dezynfekcji rąk po zabawie, a po powrocie do domu UMYJ RĘCE!.
  • PAMIĘTAJ! Stosuj się do bieżących komunikatów władz i służb sanitarnych.

Pamiętaj, że jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie. Mając na uwadze troskę o naszych najbliższych, w tym ukochanych dziadków, z którymi dzieci mają kontakt, zmniejszaj maksymalne ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

 

Źródło/ UM Mława

Foto/ UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: