MŁAWA. PO ZIMIE WIELKIE DZIURY W ASFALCIE!

MŁAWA. PO ZIMIE WIELKIE DZIURY W ASFALCIE!

Śnieg na Mławskich ulicach jeszcze nie stopniał, a nawierzchnia asfaltu już tak! Jadąc ulicami naszego miasta, trzeba nauczyć się miejsc z dziurami odnowa. Przejażdżka ulicą, która jesienią wyglądała całkiem przyzwoicie, dziś jest katorgą.

Idzie odwilż, śnieg topnieje, a spod niego na drogach wyłaniają się  wielkie dziury. Tam gdzie dotąd ich nie było teraz pojawił się wyrwy. W racjonalnym prowadzeniu auta utrudniają roztopy.

Drogowcy zapewniają, że jak tylko temperatura wzrośnie, zabiorą się za ich łatanie. Według prognoz pogody zbliża się odwilż, a to oznacza jednak kolejne dziury.

Jeśli wpadliśmy w dziurę i uszkodziliśmy auto, możemy dostać odszkodowanie od jej zarządcy. Trzeba przygotować dokumentację fotograficzną, dokładnie określić miejsce zdarzenia i mieć pewność, że nie złamaliśmy przepisów drogowych.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: