Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mława. Ponad 170 dzieci – uchodźców wojennych w naszych szkołach


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Według stanu na godzinę 14:25 w piątek 25 marca 2022 r., w utworzonych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Mława, oddziałach przygotowawczych dla uchodźców wojennych z Ukrainy uczy się 177 dzieci.

Tego dnia w oddziałach przygotowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 uczyło się w klasach I-II: 25 osób, w klasach IV-VI: 22 osoby; w Szkole Podstawowej nr 7 w klasach I-III: 25 osób, w klasach IV-VI: 22 osoby, w klasach VII-VIII 25 osób; natomiast w Szkole Podstawowej nr 4 w klasach I-III: 18 osób, w klasach IV-VI: 16 osób; w klasach VII-VIII: 6 osób.

Ponadto  w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 uczy się 4 dzieci – uchodźców wojennych z Ukrainy, w Szkole Podstawowej nr 1 – 1, a w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – łącznie 32 osoby.

Przypomnijmy, że aby zapisać dziecko do oddziału przygotowawczego, należy zgłosić się do dyrektora wybranej szkoły z oddziałami przygotowawczymi lub do Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława (ul. 18 Stycznia 4/25).

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: