Mława – POWSTAJE DRUGA CZĘŚĆ ALEI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA [video]

Mława – POWSTAJE DRUGA CZĘŚĆ ALEI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA [video]

Powstaje nowy odcinek Alei Świętego Wojciecha. Prace rozpoczęte 3 miesiące temu wkroczyły w kolejną fazę. Jak informuje ratusz roboty w terenie przebiegają zgodnie z harmonogramem. II etap Alei Świętego Wojciecha połączy obecnie użytkowany fragment drogi z ulicą Płocką.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: