MŁAWA. POŻAR, POŁAMANE DRZEWA I LICZNE PODTOPIENIA

MŁAWA. POŻAR, POŁAMANE DRZEWA I LICZNE PODTOPIENIA

W dniu wczorajszym w godzinach  19.00-21.00 przez powiat mławski przeszedł front burzowy w wyniku którego powstało 6 zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Zalania: Łomia-piwnica, Turza Mała-budynek warsztatowy, Mława ul. Wójtostwo – garaże podziemne, Mława ul. Graniczna – zalana posesja i zagrożony dom. Konary drzew na drodze: 2x drogi w okolicach Kosin Bartosowych.
Ponadto 21.07.2020 r o koło godz.02:00, PSP otrzymała zgłoszenie o pożarze drewnianej stodoły na niezamieszkałej posesji w miejscowości Dąbek. W działaniach gaśniczych uczestniczyły zastępy z Mławy, Wyszyn Kościelnych, Konopek Stupska, Dąbrowy i Dąbku. W chwili przybycia na miejsce pierwszych zastępów budynek był całkowicie objęty pożarem. W wyniku pożaru stodoła uległa zawaleniu. Strażacy ugasili pożar, a następnie przeszukali pogorzelisko równocześnie dogaszając zarzewia ognia. Straty oszacowano na około 5 tys. złotych.
Źródło/PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: