Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA POZYSKAŁA 3 MLN WIĘCEJ NA WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Kolejny raz Powiatowy Urząd Pracy w Mławie pozyskał pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych. W 2022 roku  pozyskał na wsparcie  ponad 10, 7 mln zł. Zaktywizowanych za te pieniądze ma być około 1000 osób. Na stronie internetowej powiatu mławskiego z wypowiedzi Dyrektora PUP Witolda Żerańskiego możemy dowiedzieć się szczegółów na ten temat. 

Bezrobocie w powiecie Mławskim sięga obecnie 5,7 proc.  i od paru miesięcy utrzymuje się na tym samym poziomie. Jak mówi też szef mławskiego PUP Witold Żerański w ostatnich latach stopa proc osób pozostających bez pracy waha się u nas między 5,4% a 5,7%.

  • Co do stopy bezrobocia w Mławie to podałem ją na miesiąc luty. W Polsce zaś wynosi 5,5 proc. w woj. Mazowieckim 4,7 proc. W regionie bez Warszawy wynosi 8,8 proc a podregionie ciechanowskim czyli Mława Ciechanów Płońsk Żuromin tj. 9, 4 proc. W chwili obecnej w PUP jest zarejestrowanych 1657 osób z czego 79 proc. to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy i wskaźnik liczby tych osób mimo działań nie maleje. Wracając do statystyk w całej ogólnej liczbie osób pozostających bez zatrudnienia są 894 kobiety, 883 osoby to mieszkańcy wsi. Wśród osób do 30 roku życia jest 420 bezrobotnych tj. 25 proc to też jest nie mało. Osób zaś długotrwale bezrobotnych jest 758 tj. 45%. Powyżej 50 roku życia tych osób jest 470 osób. – informuje Witold Żerański dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

Mławski Powiatowy Urząd pracy jak co roku stara się też poprawić sytuację osób bezrobotnych poprzez pozyskiwanie środków z różnych źródeł na ich aktywizację.

  • Środki jakie posiadamy to pieniądze pozyskane w ramach algorytmu i projektów konkursowych i innych zadań. Tu można wspomnieć m.in. aktywizację osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim w ramach projektu o nazwie POWER. Pozyskaliśmy w jego ramach 1 680 000 tys. zł. Inny projekt to aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mławskim.  To jest projekt w ramach RPO finansowany ze środków europejskich i pozyskaliśmy tu  kwotę 1 536 000 zł. Następny projekt to jest „wsparcie społeczne i zawodowe szansą na przyszłość” to projekt, w ramach którego pozyskane zostały środki z rezerwy ministra w kwocie 812 000 zł.  Następnie “Aktywni młodzi powiatu mławskiego” to jest projekt konkursowy realizowany w ramach POWER a środki pochodzą z PFRON-u. Na niego pozyskaliśmy 742 600 zł. Oprócz tego mamy kwotę 200 tyś zł na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Tu będziemy wspierali przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne w postaci prac interwencyjnych, staży, doposażeni stanowisk pracy lub damy pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, czy szkolenia. Mamy też środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, te środki przeznaczone są na podnoszenie kwalifikacji osób już pracujących w kwocie 341 500 zł  Już w tej chwili mamy około 120 osób do przeszkolenia. Pozostały nam jeszcze środki z tzw. tarczy antykryzysowej związanej z Covid 19 i tu mamy 125 tys zł. Natomiast sumując wszystkie środki jakie posiadamy mamy do dyspozycji 10 778 424 zł na aktywizację bezrobotnych – mówi dyrektor

Jak informuje Witold Żerański kwota, którą obecnie dysponuje mławski PUP  jest wyższa od tej w ubiegłym roku o 3 mln zł. W ramach tych środków Urząd Pracy realizuje swoje dotychczasowe zadania i nowe wspomniane wyżej projekty.

  • W ramach wspomnianych pieniędzy mamy przewidzianych około 140 staży, 140 szkoleń zawodowych, 170 miejsc jeśli chodzi o prace interwencyjne, 70 miejsc zaś na roboty publiczne, środki na działalność gospodarczą dla 96 osób chętnych. Natomiast na doposażenia miejsc pracy dla 71 bezrobotnych, bony na zasiedlenie dla 55 osób. Wiadomo jednak, że w ciągu roku liczba osób aktywizowanych będzie się zwiększać. Myślę więc, że za te środki uda nam się tak jak to było  w roku ubiegłym zaktywizować około 1000 osób – podkreśla szef Mławskiego Urzędu Pracy.

 

 

 

 

 

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: