MŁAWA.PRACOWITA NIEDZIELA DLA STRAŻY I POLICJI

MŁAWA.PRACOWITA NIEDZIELA DLA STRAŻY I POLICJI

Kolejne zdarzenie w dniu dzisiejszym z udziałem straży pożarnej. W miejscowości Stupsk przy ulicy Marii Konopnickiej. Palą się sadze w kominie budynku mieszkalnego. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy PSP i 2 zastępy OSP ze Stupska i Wyszyn Kościelnych. Na miejscu okazało się że komin budynku jest gorący i popękany. Innych oznak pożaru nie widać. Przypuszczalnie pożar wygasił się samoistnie. Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, zamieszkiwany przez 3 rodziny.

Źródło/PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: