Mława protestuje

Mława protestuje

Mieszkanki Mławy i nie tylko w dniu wczorajszym wyszli na ulice w ramach protestu przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. W całej Polsce trwa kolejny dzień protestów. Strajki mają miejsce również w kościołach. Aktywiści wieszali plakaty na parafialnych bramach i tablicach ogłoszeniowych. Część próbowała wejść do świątyń.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: