Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA. PRZEBUDOWA KINA, MODERNIZACJA BIBLIOTEKI I MUZEUM


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Ponad 20 milionów złotych na budowę nowej sali kinowej oraz termomodernizację muzeum i biblioteki Mława pozyskała z Polskiego Ładu. Rozstrzygnięty przetarg zakłada większy o 7 mln zł koszt inwestycji, który miasto pokryje z własnego budżetu. Burmistrz będzie wnioskował do rannych, żeby zwiększyli budżet o te potrzebne środki. Stary budynek zostanie rozebrany i odbudowany. Nowa sala kinowa będzie dużo większa. W ramach prac zostaną wymienione także okna i przeprowadzona termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Podpisanie umowy będzie możliwe, kiedy radni przyznają dodatkowe środki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: TVP 3 Warszawa

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: