MŁAWA. PRZEDSIĘBIORCO MOŻESZ JUŻ SKORZYSTAĆ Z ULGI!

MŁAWA. PRZEDSIĘBIORCO MOŻESZ JUŻ SKORZYSTAĆ Z ULGI!

Uchwała dotycząca zwolnienia z podatków od nieruchomości mławskich przedsiębiorców wybranych profesji, którzy ponieśli straty w związku z epidemią COVID-19, została właśnie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Weszła w życie z mocą obowiązującą od 1 kwietnia br.

Na sesji 26 maja br. Rada Miasta Mława na wniosek burmistrza Sławomira Kowalewskiego skorzystała z możliwości wsparcia lokalnych przedsiębiorców i wprowadziła zwolnienie od podatku od nieruchomości za trzy miesiące: kwiecień, maj i czerwiec. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców prowadzących restauracje i stołówki; związanych z organizacją, promocją i zarządzaniem imprezami; związanych ze zbiorowymi formami kultury i rozrywki; związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją; właścicieli działalności związanej z konsumpcją i podawaniem napojów; przedsiębiorców prowadzących salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu lub percingu; osób prowadzących działalność w zakresie poprawy kondycji fizycznej oraz przedstawicieli branży hotelarskiej.

Aby uzyskać zwolnienie, przedsiębiorcy muszą złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub informację o nieruchomościach, a także specjalny formularz.

Osoby zainteresowane zwolnieniem z podatku zachęcamy do skorzystania z podpowiedzi PORADNIKA INTERESANTA, który wyjaśnia wszystkie niuanse dotyczące niezbędnych wymogów i z którego można pobrać formularze dokumentów.  W wersji papierowej są one dostępne w kancelarii ratusza.

 

 

Źródło/ UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: