Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mława.Są pieniądze na wymianę pieców!

Burmistrz Sławomir Kowalewski podpisał 33 umowy na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne – gazowe. Od jutra (15 maja 2020 r.) dokumenty będą podpisywać beneficjenci projektu.

W nieco innej formie niż dotychczas w tym roku podpisywane są umowy na dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Przez trzy ostatnie lata mieszkańcy, którym przyznano wsparcie finansowe, spotykali się z burmistrzem Sławomirem Kowalewskim, Skarbnik Miasta Mława – Justyną Aptewicz oraz pracownikami Wydziału Środowiska i wszyscy wspólnie podpisywali te ważne dokumenty. W tym roku – ze względu na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów – do mieszkańców trafią umowy wcześniej opatrzone już podpisami pana burmistrza i pani skarbnik.

Ponad 1 500 000 zł pomocy

Zainteresowanie programem rozpoczętym w 2017 roku jest wciąż duże. Każdy zainteresowany, przystępując do projektu, może wymienić stary piec opalany węglem (popularny kopciuch) na nowoczesne źródło ogrzewania – piec gazowy, piec olejowy lub pompę ciepła. Przez cztery lata trwania programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława tylko raz beneficjent zdecydował się zamontować pompę ciepła. W 263 innych przypadkach mławianie zdecydowali się na zakup nowoczesnego pieca gazowego. W przypadku przeprowadzanej modernizacji źródła ciepła i równoczesnej budowy przyłącza gazowego do nieruchomości, Miasto Mława dodatkowo wsparło inwestycję kwotą w wysokości 1 900 zł. Z budżetu Mławy dotychczas przelano na konta mieszkańców 1 359 506,32 zł dofinansowania. W tym roku ta kwota wzrośnie o dodatkowe 200 000 zł.

Rok 2020 w liczbach i datach

Tegoroczny nabór wniosków o dotację celową na wymianę źródła ciepła w ramach programu ograniczania niskiej emisji rozpoczął się 15 stycznia i trwać będzie do końca listopada. Dotychczas do mławskiego ratusza wpłynęły 52 podania w tej sprawie. Po komisyjnej weryfikacji wniosków Wydział Środowiska Urzędu Miasta Mława przygotował do podpisu 33 umowy na kotły gazowe. W czterech przypadkach umowy dodatkowo uwzględniają dotację na budowę przyłączy gazowych. Każdy z zainteresowanych może otrzymać wsparcie w wysokości 100 proc. wartości pieca, jednak nie więcej niż 6 000 zł. Zwrot kosztów budowy przyłącza to dodatkowe 1 900 zł. W tym roku miasto rozdysponuje na dotacje 200 000 zł. Wnioskodawcy podpisując umowę, zobowiążą się zainstalować nowe piece w miejscu zdemontowanych, węglowych, do końca listopada br. Do 5 grudnia 2020 r. muszą rozliczyć dotację w ratuszu.

Dlaczego dofinansowujemy wymianę pieców?

Dużo mówimy o ekologii, o potrzebie dbałości o jakość powietrza. Burmistrz Miasta Mława nie czeka na projekty ogólnopolskie lub zewnętrzną inspirację – przystąpił do działania. Od 2017 roku proponuje radnym miejskim przygotowanie dotacji celowych dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła i z poparciem rady realizuje proekologiczny program dla Mławy. – Mówienie o ekologii to trochę za mało. My chcemy działać i być skuteczni w  tym działaniu – komentuje sprawę burmistrz Sławomir Kowalewski. Dzięki zaangażowaniu miasta tej zimy powietrze może być dużo czystsze. – Do końca listopada, mieszkańcy, którzy otrzymują dotację, są zobowiązani zainstalować i podłączyć nowe piece. Przez cztery lata pozbyliśmy się prawie 300 pieców, które zanieczyszczały nasze środowisko. Ufam, że w tym roku to będzie odczuwalne – dodaje.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowa UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: