MŁAWSKI SANEPID APELUJE – NOŚMY MASECZKI

MŁAWSKI SANEPID APELUJE – NOŚMY MASECZKI

Mławski Sanepid upomina – nośmy maseczki, ale nie rezygnujmy z częstego mycia i dezynfekcji rąk. Mława już chciałaby zaczerpnąć powietrza, ale nie jest to możliwe. Nigdzie. Przybywa przypadków dodatnich, zwłaszcza wśród młodych.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: