Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA. SPOTKANIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA SŁUŻB I INSTYTUCJI DO ZIMY

W dniu 4 listopada 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie odbyło się spotkanie robocze w sprawie przygotowania służb i instytucji do sezonu zimowego. W spotkaniu udział wzięli:
Starosta Mławski Pan Jerzy Rakowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Zbigniew Kąpiński, Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Kierownik Rejonu w Mławie Pan Wojciech Piechuta, Dyrektor Rejonu Drogowego w Ciechanowie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Pani Renata Drążewska, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Leszek Ślubowski, Kierownik Działu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mławie Pan Tomasz Dobrosielski oraz Inspektor Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Pan Andrzej Fafiński.
Celem spotkania było wspólne opracowanie wykazu i zasad wykorzystania sprzętu specjalistycznego będącego w dyspozycji zarządców dróg i innych instytucji dla wsparcia działań ratowniczych w zakresie dotarcia do osób będących w stanie nagłego zagrożenia życia w sytuacji nieprzejezdności szlaków komunikacyjnych lub miejsc trudno dostępnych w warunkach zimowych.
Źródło i foto: Facebook PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: