Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mława. Środki czystości dla ludzi bezdomnych zostały przekazane


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski przekazał na ręce Kierownik Schroniska Mar-Kot w Miączynie Dużym Agnieszki Boguckiej środki czystości i higieny osobistej pozyskane podczas zbiórki przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Mława i jednostkach podległych. To cenna pomoc dla przebywających w placówce bezdomnych z terenu miasta.

Decyzję o przeprowadzeniu takiej zbiórki podjął podczas poświęconego aktualnej sytuacji bezdomnych posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mławie 27 września 2021 r. burmistrz Sławomir Kowalewski. W zbiórkę zaangażowali się pracownicy Urzędu Miasta Mława, Dzienny Dom Senior +, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „WOD-KAN”, Zespoły Placówek Oświatowych nr 1, 2 i 3 oraz Szkoły Podstawowe nr 2, 3 i 6. Łącznie udało się zebrać pokaźną ilość produktów, o łącznej wartości 7065,50 zł (w tym m.in. 92 kilogramy proszku do prania, 75 maszynek do golenia, 207 tubek pasty do zębów, 133 szczoteczki do zębów, 538 kostek mydła, 120 opakowań mydła w płynie, 173 butelki żelu pod prysznic, 105 opakowań papieru toaletowego, 207 butelek szamponu i 45 gąbek kąpielowych). Dary mieszkańców dla bezdomnych przetransportowali do schroniska w Miączynie Dużym pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Środki czystości i higieny osobistej są ładowane na przyczepkę

źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: