MŁAWA STAWIA NA EKOLOGIĘ

MŁAWA STAWIA NA EKOLOGIĘ

Mława jest coraz bardziej świadoma ekologicznie. W mieście realizowane są inwestycje, które nie tylko cieszą oko mieszkańców ale także służą poprawie komfortu ich życia. W ciągu ostatnich miesięcy przybyło kilka obszarów zielonych. Nowe oazy powstały przy ulicy Płockiej i dr Anny Dobrskiej. Trzeci skwer został zlokalizowany na osiedlu Młodych.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: