Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mława.Trwa badanie ofert

W dniu dzisiejszym otwarto oferty na budowę II etapu Alei Św. Wojciecha. W budżecie na tą inwestycję miasto zarezerwowało 17 000 000 zł. Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejsza oferta opiewa na sumę 9 754 710,61 zł. Inwestycja ta w 60% dofinansowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie trwa proces badania ofert.

Źrdóło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: