Mława uczci 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Mława uczci 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II w Mławie, Burmistrz Miasta Mława, Proboszczowie Mławskich Parafii i Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej w Mławie zapraszają na uroczystości z okazji 42. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w piątek 16 października.

Uroczystości rozpocznie o godz. 18:00 w kościele pw. Świętej Trójcy w Mławie msza św. wraz z programem artystycznym w wykonaniu Marty i Pawła Stawińskich oraz ks. Marcina Sadowskiego z Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Musicum w Płocku, którzy zaprezentują słuchaczom fragmenty przemówień Jana Pawła II. Następnie zostanie poświęcony sztandar Stowarzyszenia Pontyfikat Papieża Jana Pawła II w Mławie oraz – zgodnie z wieloletnią tradycją mławskich obchodów Dnia Papieża Jana Pawła II – wręczone stypendia zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Na koniec przewidziano wspólną modlitwę, złożenie kwiatów i odśpiewanie „Barki” przy pomniku papieża Polaka na Starym Rynku.

Ze względów sanitarnych związanych z obecną sytuacją epidemiczną, prosimy uczestników uroczystości o zachowanie niezbędnych wymogów bezpieczeństwa: utrzymywanie dystansu społecznego oraz stosowanie maseczek lub innych osłon ust i nosa.

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: