Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA. UWAGA ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Na wyznaczonych znakami odcinkach ulic Wymyślin, Kwiatowej i Dudzińskiego będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Na ulicy Wymyślin zakaz będzie dotyczył chodnika i jezdni, znak stanie na wysokości budynku nr 14.  Na Kwiatowej znaki pojawią się po obu stronach drogi – od ul. Lawicz-Liszki do ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty. Z kolei przy Dudzińskiego zakaz stanie po prawej stronie ulicy na odcinku od parkingu przy ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Wymyślin. Zostanie też wyznaczony wyjazd z parkingu.

Na wniosek mieszkańców ulicy Kościelnej na odcinku od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Napoleońskiej zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Zmieni się również kierunek wyjazdu do Ciechanowa. Drogowskaz przed rondem miast partnerskich będzie wskazywał kierowcom zmierzającym do tego miasta drogę z Alei św. Wojciecha ulicą Płocką i Warszawską, w stronę „siódemki” i dalej w kierunku Ciechanowa.

Zmiany będą obowiązywać od 25 maja (ul. Wymyślin i Kwiatowa) i 26 maja (ul Dudzińskiego, Kościelna, wyjazd w kierunku Ciechanowa).
Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie pionowe.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: