Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mława. W niedzielę wybory na prezydenta?

Temat numer jeden w ostatnim czasie to wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które były zaplanowane na 10 maja. Przygotowania związane z wyborami cały czas trwają. Powołano komisje wyborcze, ale gdzie te wybory? Zastanawiają się Wyborcy. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza w nim, że “podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa”.

“W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika” – wskazuje PKW. I podkreśla, że zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje PKW w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. “Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania” – głosi komunikat. Dalej PKW stwierdza, że obowiązująca regulacja prawna pozbawiła ją instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. “W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć” – czytamy. PKW podkreśla, że w konsekwencji nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym: – wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców; – nie będzie obowiązywać cisza wyborcza, czyli zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych; – lokale wyborcze pozostaną zamknięte. Jak wynika z informacji na stronie internetowej, pod komunikatem podpisał się przewodniczący, dwóch jego zastępców i sześciu członków PKW, czyli wszystkie osoby wchodzące w skład Państwowej Komisji Wyborczej.

źródło: Kurier PAP

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: