Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA. WNIOSKI NA DROGI, OŚWIETLENIE, KINO, BIBLIOTEKĘ I MUZEUM

Burmistrz Miasta Mława złożył wnioski o dofinansowanie strategicznych dla Mławy zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Mławskie wnioski dotyczą trzech obszarów i zostały złożone jako następujące zadania: „Wielopoziomowa poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta Mława”, „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława” oraz „Poprawa efektywności instytucji publicznej poprzez wymianę istniejącego oświetlenia sodowego na energooszczędne oświetlenie LED”. Przedmiotem pierwszego zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów naszego miasta. Zadanie miałoby zostać zrealizowane poprzez budowę, rozbudowę oraz przebudowę dróg gminnych oraz budowę tunelu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w terenie kolejowym. Zadanie obejmuje m.in. wnioski na budowy III etapu budowy alei Świętego Wojciecha oraz tunelu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Tadeusza Kościuszki z ulicą
Stefana Batorego. Przedmiotem drugiego zadania jest rozbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Mławie oraz modernizacja siedziby dwóch jednostek kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. W ramach tego zadania złożone zostały wnioski na rozbudowę i nadbudowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Mławie (w tym rozbudowę sali kinowo-teatralnej) oraz modernizację i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami infrastruktury budynku biblioteki i muzeum. W ramach trzeciego zadania burmistrz wnioskuje o przyznanie środków na poprawę efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne oświetlenie LED na terenie Miasta Mława.

 

 

 

 

Źródło: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: