Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWA WYDA OKOŁO MILIONA ZŁOTYCH NA DROGI


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Prawie milion złotych wyda w tym roku Mława na bieżące utrzymanie dróg, w tym na łatanie dziur po zimie.

Nie wszystkie dziury, wyrwy jesteśmy w stanie naprawić natychmiast, koncentrujemy się na tych które zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Inne muszą chwilę poczekać, co więcej ta pogoda nie sprzyja by uzupełniać wyrwy masą na ciepło, jej produkcja ruszy dopiero wiosną, dlatego teraz staramy się oczyścić taką wyrwę i uzupełnić masą na zimno – mówi Magdalena Grzywacz, rzecznik Urzędu Miasta Mławy.

Najwięcej sygnałów od mieszkańców wpłynęło do mławskiego Urzędu Miasta z dzielnicy Przemysłowej, w rejonie ulic Kościuszki i Granicznej. Obecnie prace prowadzone są między innymi na ulicy Cmentarnej.

 

 

 

 

Żródło: TVP 3 Warszawa

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: