Mława. Wysadzony i obrabowany bankomat!

Mława. Wysadzony i obrabowany bankomat!

Dziś w nocy (ze środy na czwartek) skradzione zostały pieniądze z bankomatu mieszczącego się przy mławskim “handlowcu” na ul. Bolesława Chrobrego. Złodzieje zniszczyli bankomat (prawdopodobnie przez wysadzenie) i zabrali z niego pieniądze.

Foto własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: