Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWIAN PRZYBYŁO, CHOĆ MNIEJ URODZEŃ I WIĘCEJ ZGONÓW

Na koniec 2020 roku Mława miała  29 620 stałych mieszkańców oraz 783 tych, którzy zadeklarowali u nas pobyt czasowy. Ogółem zakończyliśmy rok jako miasto z 30 403 mieszkańcami.

W grudniu 2019 r. było nas ogółem 30 212 (29 834 osoby zameldowane na pobyt stały i 378 osób zameldowanych na pobyt czasowy), a pod koniec 2018 roku niewiele mniej – 30 206 (pobyt stały – 29 825, czasowy – 381). Mimo spadku o ponad 200 liczby osób zameldowanych na stałe, 2020 rok zakończyliśmy z wyższym bilansem ogólnym.

W 2020 roku przyszło na świat 277 nowych obywateli Mławy, znacznie mniej niż w latach poprzednich. W 2019 roku w Mławie urodziło się 310 dzieci, a w 2018 roku – 341. W ciągu dwóch lat liczba urodzeń spadła o blisko 20 procent.

Liczba zgonów jest wyższa od tej z lat poprzednich. W 2020 roku pożegnaliśmy 357 osób, w 2019 r. – 343, natomiast w 2018 r. –  325 osób.

W 2020 roku zameldowaliśmy w mieście  3 327 osób spoza Mławy, w tym 3 034 cudzoziemców. W 2019 roku odnotowaliśmy 4109 zameldowań czasowych, a w 2018 – 1515.

Rok 2020 zakończyliśmy z 1790 wydanymi dowodami osobistymi, 15 decyzjami w sprawach meldunkowych. Urząd Stanu Cywilnego sporządził 467 aktów urodzenia, 156 aktów małżeństwa, 509 aktów zgonu i wydał 4776 odpisów aktów stanu cywilnego.

 

 

Źródło: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: