Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mławianie uczcili pamięć osób zamordowanych na Kalkówce


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

17 styczna 2022 roku Mławianie, podobnie jak w latach poprzednich, mogli przejechać pod pomnik autobusem podstawionym przy kościele na Osiedlu Książąt Mazowieckich. Wiele osób skorzystało z tej możliwości i wzięło udział w obchodach upamiętniających ofiary niemieckiego terroru.

Podczas uroczystości Burmistrz Sławomir Kowalewski przypomniał, że przyzwolenie na małe lub mniejsze zło kończy się olbrzymim dramatem. Nazwał Kalkówkę ziemią świętą, w której wciąż spoczywają szczątki dziesiątek osób, całych rodzin, których ciał nikt stąd nie odebrał, bo zabrakło żyjących.

Poseł na Sejm RP Anna Cicholska powiedziała, że jest to ziemia święta nie tylko dla mieszkańców Mławy, ale dla wszystkich Polaków. Zaapelowała o pokój oraz troskliwe budowanie dobrych relacji między ludźmi. Ksiądz prałat Kazimierz Ziółkowski dwukrotnie zmówił modlitwę za osoby zabite na Kalkówce, wygłaszając ją podczas poprzedzającej uroczystości mszy świętej w kościele pw. Ducha Świętego, a także przed pomnikiem poświęconym pomordowanym. Po modlitwie zaintonował wspólne odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę”.

Dopełnieniem uroczystości było składanie wieńców i zapalonych zniczy u podnóża pomnika. Wartę przy pomniku trzymali harcerze ZHR.

17 stycznia 1945 roku przy drodze w kierunku Szreńska Niemcy dokonali zbrodni, mordując kilkuset mieszkańców Mławy i okolicznych miejscowości. Większość tej grupy stanowili więźniowie mławskiego aresztu i byłego obozu pracy przymusowej, ale także osoby zatrzymane przez nazistów w czasie łapanki. Przewożeni wieczorem i w nocy 17 stycznia 1945 roku do żwirowni Kalkówka ludzie stawali przed karabinami maszynowymi specjalnej grupy operacyjnej SS kierowanej przez funkcjonariuszy Gestapo z Ciechanowa. Szacuje się, że 17 stycznia 77 lat temu na Kalkówce zginęło ponad 350 osób – liczba ofiar jest wciąż przedmiotem badań.

Może być zdjęciem przedstawiającym 13 osób, ludzie stoją, drzewo i na świeżym powietrzu

 

źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: