Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mławianie uczcili Święto Narodowe Trzeciego Maja

Mławianie uczcili Święto Narodowe Trzeciego Maja, uczestnicząc w spotkaniu patriotycznym w miejskim parku, wcześniej natomiast modląc się za ojczyznę podczas mszy św. w kościele parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, która tego dnia przeżywała swoją uroczystość odpustową.

Mszy św. w kościele pw. Ducha Świętego przewodniczył i kazanie wygłosił biskup senior diecezji toruńskiej Andrzej Suski. Po jej zakończeniu mławianie oraz przybyli do miasta goście przeszli w uroczystym przemarszu pod wodzą Mławskiej Orkiestry Dętej do miejskiego parku, gdzie pod Dębem Niepodległości wysłuchali rysu historycznego Konstytucji 3 Maja zaprezentowanego przez prowadzącą uroczystość Annę Welen-Nawrocką z Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie oraz okolicznościowych przemówień. Głos zabrali Poseł na Sejm RP Anna Cicholska, Senator RP Jan Maria Jackowski, Starosta Mławski Jerzy Rakowski i Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski.

– Dlaczego ta konstytucja jest tak ważna, że ustanowiono święto patriotyczne, narodowe? Przecież to dokument. Ja kilka lat temu usłyszałem, że „konstytucja to ta mała książeczka bez wartości”. A jaką musiała mieć wartość dla ówczesnych Polaków, że zdecydowano, że to konstytucja obroni naszą ojczyznę przed kolejnymi rozbiorami. Bo przecież w 1772 roku był pierwszy. Co się musiało zdarzyć, że doszło do pierwszego rozbioru Polski? Widocznie była słaba ta Polska, że nie obroniła się przed apetytem swoich sąsiadów. Jaki był odbiór naszych sąsiadów, Europy i świata, tego, że Polacy ustanowili pierwszą w Europie, a drugą na świecie konstytucję? Zaskoczenie, przerażenie, niezadowolenie… i decyzja, że nie pozwolimy Polsce uratować się, bo my mamy apetyt na dalsze rozbiory, na unicestwienie Polaków i Polski. I to się wkrótce stało. Ale przy ogromnym udziale naszych ówczesnych rodaków, rodów magnackich. To niewyobrażalne, jak można być Polakiem i myśleć o tym, żeby osłabić, zniszczyć moją kochaną ojczyznę… – mówił burmistrz Sławomir Kowalewski. W swoim wystąpieniu wielokrotnie odwoływać się do trwającej wojny w Ukrainie, apelując o zgodę i pokój budowane począwszy od swojej małej ojczyzny i najbliższego otoczenia.

Na koniec wiązanki kwiatów pod Dębem Niepodległości złożyły przybyłe delegacje, a krótki koncert dała Mławska Orkiestra Dęta. Organizatorami miejskich obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja byli Burmistrz Miasta Mława i Dziekan Dekanatu Mławskiego Zachodniego.

Zdjęcia i tekst UMM

 

You May Also Like

One thought on “Mławianie uczcili Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: