MŁAWIANIN ROKU 2019. KTO NIM ZOSTAŁ?

MŁAWIANIN ROKU 2019. KTO NIM ZOSTAŁ?

Zaproszenie na uroczystość nadania tytułu Mławianin Roku 2019.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej zaprasza w poniedziałek 5 października do sali kina MDK na uroczystość nadania tytułu Mławianin Roku 2019. Początek imprezy godzina 17.00

Przypomnijmy iż tegorocznym laureatem został Jan Łukasik Przewodniczący Rady Powiatu.

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: