MŁAWIANIN ZATRZYMANY W POWIECIE ŻUROMIŃSKIM!

MŁAWIANIN ZATRZYMANY W POWIECIE ŻUROMIŃSKIM!

Trzy miesięczny odpoczynek od kierowania pojazdami to konsekwencja jazdy, niezgodnej z obowiązującą prędkością w terenie zabudowanym. Dziś przekonał się o tym 30-letni kierowca, którego zatrzymali policjanci żuromińskiej drogówki.

Dziś o 7:30 w miejscowości Trzaski gm. Bieżuń, policjanci ruchu drogowego przeprowadzili kontrolę drogową kierującego seatem, którym kierował 30-leni mieszkaniec powiatu mławskiego. Urządzenie do pomiaru prędkości wskazało 115 km/h. Za popełnione wykroczenie mławianin ukarany został mandatem, a uprawnienia do kierowania zatrzymane zostały na okres trzech miesięcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższy przepis obowiązuje od 15 września 2015 roku. Policjant zatrzymuje prawo jazdy w przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, lub w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym. Taką podstawą jest przewożenie więcej niż 2 osoby zgodnie z wskazaniem miejsc zawartych w dowodzie rejestracyjnym. W powyższych przypadkach, przepis zezwala na dalsze kierowanie pojazdem w ciągu następnych 24 godzin od chwili zatrzymania prawo jazdy.

Policjanci apelują i przypominają, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym jest nadmierna, a zarazem niedostosowana do warunków drogowych PRĘDKOŚĆ. Pamiętajmy, że kierowca przekraczający dozwoloną prędkość stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno swojego, jak i innych uczestników ruchu!

 

 

 

Źródło: KPP Żuromin

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: