Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mławianinem Roku został Kazimierz Lewandowski

Tytuł Mławianin Roku za rok 2020 otrzymał Kazimierz Lewandowski – druh Harcerskiego Kręgu Seniorów przy komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Mławie.

Kapituła zebrała się 19 maja w składzie dziewięcioosobowym, aby dokonać wyboru Mławianina Roku 2020.
Kazimierz Lewandowski jest rodowitym mławianinem i aktywnym społecznikiem odznaczonym w 2013 roku medalem Zasłużony dla Miasta Mława. Jego kandydaturę do tytułu zgłosili burmistrz Sławomir Kowalewski i starosta mławski Jerzy Rakowski.

„W 2020 r., w 100. rocznicę wydarzeń, Kazimierz Lewandowski zaangażował się w działania mające na celu uczczenie walczących na ziemi mławskiej bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Z jego inicjatywy i dzięki jego staraniom, w południowej pierzei Starego Rynku w Mławie stanął głaz z poświęconą im tablicą pamiątkową, Rada Miasta Mława natomiast 18 sierpnia 2020 r. przyjęła uchwałę upamiętniającą broniących wolności Polski uczestników walk 1920 roku. Uroczystości rocznicowe stulecia wojny polsko-bolszewickiej były najważniejszym wydarzeniem o charakterze historyczno-kulturalnym organizowanym w 2020 r. w Mławie. Ich przygotowanie i przeprowadzenie w takim zakresie nie byłoby możliwe bez zaangażowania druha Kazimierza Lewandowskiego” – napisał w swoim wniosku burmistrz Sławomir Kowalewski.

Termin i miejsce wręczenia aktu przyznającego tytuł i pamiątkowej statuetki św. Wojciecha ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną nie są jeszcze znane. Przewodniczący kapituły Lech Prejs nie wyklucza, że wręczenie odbędzie się w lipcu, podczas Dni Mławy.

foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: