Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mławianka już trenuje!

Od 4 maja wszedł w życie drugi z etapów “odmrażania sportu” w czasie pandemii koronawirusa. Dotyczy on przede wszystkim zniesienia obostrzeń w infrastrukturze otwartej, jeśli chodzi o sport. Można korzystać z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, uruchomiona została działalność w pierwszych Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich, a ponadto oficjalnie można już trenować indywidualnie w sportach zawodowych. Od dziś na otwartym boisku może jednocześnie przebywać sześć osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit nie dotyczy obsługi obiektu. Jeśli na terenie obiektu sportowego jest kilka boisk, to ograniczenie do sześciu osób dotyczy każdego boiska z osobna. Zasada jest więc prosta: jedno boisko – sześć osób plus trener (z wyłączeniem obsługi boiska).

Z tej możliwości skrzętnie zaczęli korzystać piłkarze Mławianki. Dziś odbywali już pierwsze treningi w dozwolonych grupach.

Przedstawiamy kilka zdjęć z treningu:

Foto: siemiano

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: