Mławianka Mława po pierwszym sparingu

Mławianka Mława po pierwszym sparingu

Wczoraj 04.07.2020 roku Mławianka Mława rozegrała pierwszy mecz kontrolny.

Mławianka Mława wczoraj o 11:00 przegrała w Brodnicy z miejscową Spartą 6:4. Początkowo w tym terminie miał się odbyć sparing z Motorem Lubawa ale dojdzie do niego 14 lipca o 14:00.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: