Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mławscy ochotnicy do krajowego systemu

O stanie mławskiej ochrony przeciwpożarowej i perspektywie jej reorganizacji burmistrz Sławomir Kowalewski i komendant powiatowy Zbigniew Kąpiński rozmawiali z mławskimi przedsiębiorcami.

W czwartek 9 lipca 2020 r. Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Zbigniew Kąpiński zorganizowali spotkanie z przedstawicielami największych firm działających na terenie naszego miasta, aby porozmawiać na temat stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia operacyjnego Mławy.

Tematem wiodącym spotkania była koncepcja włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie do struktury Krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego (KSRG). Choć mławska OSP to formacja z wieloletnią, piękną historią, w ostatnich latach pełniła głównie funkcję reprezentacyjną. Burmistrz Mławy oraz Komendant Straży Pożarnej dostrzegają jednak jej potencjał i potrzebę – wręcz konieczność – przystosowania do czynnej pracy na rzecz miasta. Obecnie, w sytuacjach zagrożenia, gdy mławska jednostka Państwowej Straży Pożarnej wyjeżdża na akcje – zwykle uczestniczą w nich dwa zastępy strażaków, to w przypadku nagłych zdarzeń na miejscu, w Mławie, do pomocy są wzywane jednostki OSP Szydłowo lub OSP Lipowiec Kościelny.

Mławska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej dysponuje siłą młodych, zaangażowanych druhów, którzy czują się powołani do tego, by nieść pomoc potrzebującym. Ich zaangażowanie nie jest wystarczające jednak do tego, aby jednostkę wpisać do  struktury KSRG. W tym celu niezbędne jest wsparcie ochotniczych strażaków nowoczesnym sprzętem i wyposażeniem.

Zarówno Burmistrz Miasta Mława jak i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej liczą, że wspólnie z mławskimi przedsiębiorcami uda im się poprawić stan ochrony przeciwpożarowej Mławy i już wkrótce mławska OSP w pełni wróci do czynnej służby.

Źródło i fot.UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: